Archive for دی, ۱۳۹۲

بس کنید این کینه‌سرایی‌ را!

دیگر اشعار علیرضا قزوه را نخواهم خواند.. من شاعری به اسم سهیل محمودی نمی‌شناسم! فاطمه راکعی و ساعد باقری برای من اسمی معمولی بیشتر نیستند! آقای قزوه! تو همان زخمه تنبوری هستی که در طریقت صبوری، ناموافق می‌زنی! آقای محمودی! پنجره‌های بسته من محکم‌تر از آن‌ شده‌اند که حتی معشوق تو آن‌ها را باز کند!

Mahmoodi and Ghazveh

دیری است که ذوق و طبع شعرای سرزمین مرا نه شرافت و سلیقه مردمان‌اش، که به‌به و چه‌چه سیاستمداران‌اش تعیین می‌کنند..! همه چیزمان سیاسی شده‌ است؛ ادبیات‌مان، دانشگاه‌مان، عزاداری‌های‌مان، ورزش‌مان، هنرمان ووو

]]>

لینک دوستان